• Singapore
  STONEBRIDGE Capital Fund
  Singapore
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Singapore.jpg
 • Bratisalva
  MPEA a.s.
  Bratislava
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Bratislavav_1.jpg
 • Praha
  MPEA GROUP SE
  Prague
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Prague_0.jpg
 • Bangkok
  STONEBRIDGE Capital Co. Ltd
  Bangkok
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Bangkok_0.jpg
 • London
  STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT Limited
  London
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/London_0.jpg
 • Hong Kong
  MPEA & STONEBRIDGE Capital Limited
  Hong Kong
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Hong-Kong_0.jpg
 • NYC
  STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
  New York
  https://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/NYC_0.jpg

Обхващаме

Освен приоритетните си инвестиционни дейности, компанията MPEA обхваща дъщерни и свързани компании.

 • Свързани компании

  STONEBRIDGE CAPITAL
  FIBONACCI
 • Свързани компании

  STONEBRIDGE CAPITAL
  Da Vinci, s.r.o.
 • Свързани компании

  STONEBRIDGE CAPITAL
  MANAGEMENT
 • Дъщерни компании

  GLOBALease
 • Свързани компании

  CHURCHILL SCHWARZ

За компанията

MPEA е акционерна компания от холдингов тип, която обхваща всички дейности, развивани от нашите компании. Ориентира се на различни сегменти от пазара. Наш приоритет е повишаването на стойностите на портфолиевите компании и предоставянето на различни услуги на нашите клиенти.

Създавайки атрактивни инвестиционни проекти се опитваме ефективно да повишаваме капитала на акционерите, инвеститорите и клиентите, и да засилваме мястото си на пазара.

В областта на инвестициите предоставяме консултантски услуги по проекти от различен характер, при което подкрепяме тяхното създаване и управление и подпомагаме свързаните с тях административни и управленчески дейности. Компанията използва собственото си ноу-хау и дългогодишния опит на своя мениджмънт в областта на капиталовите пазари, банковото дело и дивелопмента. Целево създаваме нови и интересни инвестиционни проекти и подкрепяме старт-ъпи. Активно подпомагаме науката и научните изследванията в сферата на новите технологии и системи.

 • История

  Създаването на компанията MPEA е естествена крачка в развитието на стратегическите цели на нейните акционери. Дългогодишният опит на капиталовия пазар предопредели създаването на акционерно холдингово дружество, което да разшири портфолиото на предоставяните услуги, улеснен достъп до други пазари и привличане на нови инвеститори.

  След създаването на MPEA, управлението на дъщерните и свързани компании, както и на отделни самостоятелни проекти, преминават под управлението на холдинга. Обединявайки дейностите под един покрив се създава синергичен ефект, служещ за по-ефективно управление и разпределение на ресурсите.
 • Визия

  Трансформиране от местна на глобална компания.

  Превръщане във водещ играч на пазара.

  Създаване на силна марка за ексклузивно.

  Превръщане в търсен работодател в региона, споделяне на удовлетворението от работата със своите служители и сътрудниците.
 • Послание

  С дейността си да създаваме стойности, който са принос за обществото, а неговото развитие подкрепяме с различни обществено полезни мероприятия (спорт, култура, изкуство).

  Споделяме идеята за обществена и социална отговорност, съпричастни сме към съдбите и проблемите, които тревожат обществото ни и се опитваме активно да допринасяме за едно по-добро бъдеще.

  Споделяме успеха си със своите служители и сътрудници, подкрепяме личното и професионалното им развитие и по този начин възпитаваме водещи професионалисти и лидери.

 • Цели

  В дългосрочен план изграждаме компания със силно име и стабилна позиция на пазара.

  Увеличаване и защитаване на активите на акционерите, инвеститорите и клиентите.

  Създаване на мотивираща работна среда на служителите и сътрудниците.

  Удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите.

  Повишаване стойността на портфолиовите компании и на тяхната позиция на пазара.

  Създаване и търсене на нови инвестиционни възможности.Дейност на MPEA

Дейността на компанията е приоритетно ориентирана към областта на информационните технологии и инвестиционните услуги с помощта на собствен фонд - т.нар. Hedge Fond, с който е разширила дейностите си чрез т.нар. Private Equity, и чрез който търгува в цял свят.

Информационни технологии

В областта на информационните технологии компанията се съсредоточава върху информационните старт-ъп проекти, подкрепя науката и научните изследвания в сферата на новите технологии.

Компанията следи развитието на новите трендове и точно в този сектор вижда дългосрочен потенциал за растеж. Същевременно, с подходяща диверсификация на портфолиото си, компанията желае да осигури своята дългосрочна конкурентоспособност.

В случай на интерес от сътрудничество с нас се свържете по имейл: info@mpeagroup.com

Hedge Fund

Hedge Fund

Също като останалите фондове, Hedge Fund представлява колективна форма на инвестиране. В сравнение с класическите фондове има огромен брой преимущества. В света на капиталовите пазари му принадлежи обозначението "ексклузивно". Негови клиенти са най-богатите клиенти от групата на физическите и институционални инвеститори. Предназначен е за частни и квалифицирани инвеститори.

Широки инвестиционни възможности.

Голямо предимство на Hedge fond е свободата и гъвкавостта. Портфолио-мениджърите могат да работят практически без ограничения. Позволява ефективно разделяне на портфолиото. Hedge fund инвестира в недвижими имоти, покупката и продажбата на фирми и на частни проекти - т.нар. equity projects.

Целта на фонда е постигане на максимална абсолютна печалба при разумен риск, за което фондът използва широка гама от инвестиционни техники и изтънчени стратегии.

Ангажираност на акционерите и мениджърите

Акционерите и мениджърите са неговите най-големи инвеститори, което означава, че влагат собствени средства и по така лично се ангажират в реализацията и резултатите от фонда.

Стойности на компанията

1. ПАРТНЬОРСТВО

Вярваме, че само едно партньорство, изградено върху доверие, може да има истинска стойност.

Спазването на етичния кодекс е ключов фактор за показване на моралната сила на компанията.

Стабилитет и интегрираност.

2. ХОРА

Най-голямото богатство на компанията са нейните служители и клиенти.

За нас са важни характерът, стремежът към целта и лоялността.

Създаваме мотивираща работна среда на служителите и сътрудниците си.

Подкрепяме техния професионален и личен растеж, с което им предоставяме възможност за участие в успеха ни, а заедно с акционерите споделяме удоволствието от това, което правим.

Респектираме автентичните нужди на клиентите. Обръщаме особено внимание върху личното отношение и добрите отношения.

3. ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

При управлението акцентираме върху професионализма и ефективността на висшия мениджмънт, устремен към целта.

Подхождаме индивидуално към своите клиенти и търговки партньори.

Разбираме техните индивидуални изисквания и очаквания.

Предоставяме максимален сервис и подкрепа.

4. РАЗВИТИЕ

Осъзнаваме, че ключът към успеха е времето.

За нас са важни скоростта, качеството и времевото планиране.

С иновативен подход, запълване на пролуките в пазара и непрекъснатото подобряване на предоставяните услуги, можем да успеем и да напредваме в конкурентната среда.

Целим засилване на позицията си на пазара и изграждането на силното име на марката MPEA.

5. ЕТИЧЕСКИ КОДЕКС

Етическият кодекс на компанията MPEA е задължителен за всички служители и сътрудници на дъщерните и свързани компании.

Представлява връзка между целите, членовете и визията на компанията.

Споделяме идеята за обществена и социална отговорност, съпричастни сме към съдбите и проблемите, които тревожат обществото ни и се опитваме активно да допринасяме за едно по-добро бъдеще.

Търсим

MPEA непрекъснато разширява своето портфолио и търси нови инвестиционни възможности. Подпомагаме развитието на агинални инвестиционни проекти с различна капиталова натовареност, които имат необходимото ноу-хау и познават своята конкурентоспособност.

Отворени сме да участваме в иновативни старт-ъпи и компании в начална фаза на развитие, където влагаме собствения си опит и ноу-хау, и осигуряваме капиталова структура.

 • Старт-ъп проекти и компании в ранна фаза на развитие.
 • Иновативни проекти в сферата на информационните технологии.
 • Научни изследвания в областта на новите технологии.
 • Реструктурализации и ревитализации.
 • Покупка и продажба на компании.
 • Фузии и аквизиции.
 • Проекти - Private Equity и Real Estate.

Контакт"Opportunities for business"

Моля, попълнете формуляра по-долу

SK

Adresa:

MPEA, a.s.
Hviezdoslavovo námestie 15
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:

+421 2 2079 2385 (mpea, a.s.)

E-mail:

info@mpea.sk

 

CZ

Adresa:

MPEA GROUP SE
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mail:

info@mpeagroup.com