SBC Da Vinci, s.r.o. - STONEBRIDGE CAPITAL Da Vinci Fund je zameraný na výnimočné private equity investície.

SBC Da Vinci s.r.o. má na starosti vyhľadávanie a realizicáiu investícii v regióne CEE.