Distribučná farmaceutická importno-exportná spoločnosť, s celosvetovou pôsobnosťou. Okrem distribúcie sa spoločnosť zaoberá aj vlastnou výrobou predovšetkým OTC produktov.