Investičný hedge fund, ktorý spravuje aktíva akcionárov a je zameratný na absolútny výnos a profesionálnu správu majetkových aktív.