Na leasingový trh sme vstúpili so zámerom podporiť investičné aktivity a rozvoj regiónu strednej Európy. Našim klientom úspešne poskytujeme plnohodnotné kvalitné služby v oblasti finančného a spätného leasingu so zameraním na nehnuteľností, technológie a zdravotnícke zariadenia.

Pre našich klientov sme dlhodobým a spoľahlivým partnerom. Ich investičné zámery im pomáhame realizovať za najvýhodnejších a najjednoduchších podmienok.

Pomáhame im realizovať ich investičné zámery. Našim cieľom je byť dlhodobým a spoľahlivým partnerom pre našich klientov. Pomáhať im realizovať ich investičné zámery čo najvýhodnejšie a najjednoduchšie. 

Ako jedna z mála spoločností na Slovensku úspešne fungujeme ako samostatná a nezávislá spoločnosť bez akejkoľvek naviazanosti na banky, poisťovne či iné subjekty.