Churchill Schwarz ako investičný manažér zakladá, spravuje hedgeové a investičné fondy pre široké spektrum kvalifikovaných a inštitucionálnych investorov. Svoje služby poskytuje taktiež špeciálnym súkromným a rodinným fondom ako family office. Kapitál investuje globálne na všetkých svetových trhoch. Dlhodobý úspech spoločnosti je založený na jedinečnej investičnej filozofii, ktorá kombinuje rozsiahle portfólio moderných a klasických investičných techník a stratégií.