STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, като инвестиционен мениджър, създава и управлява хедж и инвестиционни фондове за широк кръг от квалифицирани и институционални инвеститори. Той също така предоставя услугите си на специални частни и семейни фондации. Той прави инвестиции във всички световни пазари. Дългосрочният успех на компанията се основава на уникална инвестиционна философия, която съчетава широк спектър от модерни и традиционни инвестиционни методи и стратегии.