Фибоначи се фокусира върху търговията с традиционни и модерни финансови инструменти като ETF, Forex, Commodity, Options, Futures и сертификати по целия свят. Фондът на Фибоначи се стреми към максимален потенциал за печалба чрез широк спектър от модерни инвестиционни и търговски стратегии и инструменти като високочестотна търговия, полуавтоматизирани и напълно автоматизирани системи за търговия, къси продажби и сложни стратегии за опции.