• Singapore
  STONEBRIDGE Capital Fund
  Singapore
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Singapore.jpg
 • Bratisalva
  MPEA a.s.
  Bratislava
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Bratislavav_1.jpg
 • Praha
  MPEA GROUP SE
  Prague
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Prague_0.jpg
 • Bangkok
  STONEBRIDGE Capital Co. Ltd
  Bangkok
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Bangkok_0.jpg
 • London
  STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT Limited
  London
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/London_0.jpg
 • Hong Kong
  MPEA & STONEBRIDGE Capital Limited
  Hong Kong
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/Hong-Kong_0.jpg
 • NYC
  STONEBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
  New York
  http://mpeagroup.com/wp-content/themes/html5blank-stable/files/NYC_0.jpg

Zastrešujeme

Spoločnosť MPEA okrem svojich prioritných investičných aktivít zastrešuje aj dcérske a pridružené spoločnosti.

 • Pridružené spoločnosti

  STONEBRIDGE CAPITAL
  FIBONACCI
 • Pridružené spoločnosti

  STONEBRIDGE CAPITAL
  Da Vinci, s.r.o.
 • Pridružené spoločnosti

  STONEBRIDGE CAPITAL
  MANAGEMENT
 • Dcérske spoločnosti

  GLOBALease
 • Dcérske spoločnosti

  HEALTH FOR ALL
 • Projekty

  Serapeptáza
 • Pridružené spoločnosti

  STONEBRIDGE Capital

O spoločnosti

MPEA je akciová spoločnosť holdingového typu, ktorá zastrešuje všetky aktivity našich spoločností. Diverzifikuje sa na rôzne segmenty trhu. Prioritou je zhodnocovanie hodnoty portfóliových spoločností a poskytovanie služieb pre klientov a zákazníkov.

Vytváraním atraktívnych investičných projektov sa snažíme efektívne zhodnocovať kapitál akcionárov, investorov a klientov a posilňovať postavenie na trhu.

V oblasti investícií vykonáva investičné poradenstvo pre projekty rôzneho zamerania, pri ktorých poskytuje podporu pri ich zakladaní, správe, administratívnych a riadiacich činnostiach.

Spoločnosť využíva vlastné know - how a dlhoročné skúsenosti manažmentu z kapitálových trhov, bankovníctva a developmentu. Cielene vyhľadáva nové a zaujímavé investičné projekty a start-upy. Aktívne podporuje vedu a výskum nových technológií a systémov.

 • História

  Vznik MPEA bol prirodzeným krokom vo vývoji strategických cieľov jej akcionárov. Dlhoročnými skúsenosťami na kapitálovom trhu považovali vytvorenie akciovej holdingovej spoločnosti ako nevyhnutný krok pre ďalšie rozširovanie portfólia, jednoduchší prienik na ďalšie trhy a vstup nových investorov.

  Po založení MPEA prešli pod správu holdingu dcérske a pridružené spoločnosti, ako aj samostatné projekty. Spojením aktivít pod jednu strechu sa vytvoril synergický efekt pre efektívnejšie riadenie a účinnejšiu alokáciu zdrojov.
 • Vízia

  • Transformovať sa z lokálnej na európsku spoločnosť
  • Byť popredným hráčom na trhu
  • Vytvoriť silnú značku exkluzivity
  • Byť vyhľadávaným zamestnávateľom v regióne a zdieľať s našimi zamestnancami a spolupracovníkmi osobné naplnenie z toho, čo robíme


 • Poslanie

  • Svojou činnosťou vytvárať hodnoty, ktoré sú prínosom pre spoločnosť a podporovať jej rozvoj prostredníctvom rôznych spoločensky prospešných činností. (šport, kultúra, umenie)
  • Hlásime sa k spoločenskej a sociálnej zodpovednosti, zdieľame osudy a problémy, ktoré trápia našu spoločnosť a snažíme sa aktívne prispieť k vytvoreniu lepšej budúcnosti
  • Zdieľať úspech so zamestnancami a spolupracovníkmi, podporovať ich osobný a profesionálny rozvoj a vychovávať tak popredných odborníkov a lídrov


 • Ciele

  Z dlhodobého hľadiska budujeme spoločnosť so silným menom a stabilnou pozíciou na trhu.

  • Zhodnocovať a chrániť majetok akcionárov, investorov a klientov
  • Vytvárať motivačné pracovné prostredie pre zamestnancov a spolupracovníkov
  • Uspokojovať požiadavky a očakávania zákazníkov
  • Zvyšovať hodnotu portfóliových spoločností a posilňovať postavenie na trhu
  • Vytvárať a vyhľadávať nové investičné možnosti


Činnosť MPEA

Činnosť spoločnosti je prioritne zameraná na oblasť IT a investičných služieb prostredníctvom vlastného Hedge Fondu. ktorým rozšírila svoje aktivity o Private Equity a prostredníctvom ktorého obchoduje po celom svete.

Hedge Fund

Hedge Fund

Rovnako ako podielové fondy, predstavuje kolektívnu formu investovania. V porovnaní s klasickými fondmi ma však obrovské množstvo výhod. Vo svete kapitálových trhov mu patrí visačka exkluzivity. Jeho klientmi sú najbohatší klienti z radov fyzických a inštitucionálnych investorov. Je určený privátnym a kvalifikovaným investorom.

Široké investičné možnosti

Poprednou výhodou Hedge fondu je voľnosť a flexibilita. Portfólio manažéri môžu pracovať prakticky bez obmedzení. Umožňuje efektívnejšie diverzifikovať portfólio. Hedge fund investuje do nehnuteľností, nákupu a predaja firiem a private equity projektov.

Cieľom fondu je dosahovanie maximálneho absolútneho výnosu pri rozumnej miere rizika, k čomu fond využíva širokú paletu investičných techník a sofistikovaných stratégií.

Majetková angažovanosť akcionárov a manažérov

Akcionári a manažéri sú jeho najväčšími investormi, čo znamená, že vkladajú aj vlastné prostriedky, čím sú výrazne zaangažovaný na výkone a výsledkoch fondu.

IT

V oblasti IT sa spoločnosť zameriava na vyhľadávanie inovatívnych start-up projektov, podporuje vedu a výskum nových technológií.

Spoločnosť sleduje vývoj nových trendov a práve v tomto sektore vidí dlhodobý rastový potenciál. Zároveň vhodnou diverzifikáciou portfólia chce zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti.

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať mailom na: info@mpeagroup.com

Hodnoty spoločnosti

1. PARTNERSTVO

Veríme, že iba partnerstvo založené na dôvere a úcte má skutočnú hodnotu.

Dodržiavanie etického kódexu je kľúčovým faktorom ako ukázať morálnu silu spoločnosti.

Stabilita a integrita.

2. ĽUDIA

Najväčšou hodnotou spoločnosti sú zamestnanci a klienti.

Dôležitý je pre nás charakter, cieľavedomosť a lojalita.

Vytvárame motivačné pracovné prostredie pre zamestnancov a spolupracovníkov.

Podporujeme profesionálny a osobný rozvoj, čím im umožňujeme podieľať sa na úspechu a spoločne s akcionármi zdieľať naplnenie z toho, čo robíme.

Rešpektujeme autentické potreby klientov. Kladieme dôraz na osobný prístup a dobré vzťahy

3. PROFESIONALITA

Pri riadení kladieme dôraz na odbornosť a efektívny vrcholový manažment zameraný na cieľ.

K našim klientom a obchodným partnerom pristupujeme osobitne .

Chápeme ich individuálne požiadavky a očakávania.

Poskytovať maximálny servis a podporu.

4. NAPREDOVANIE

Uvedomujeme si že kľúčom k úspechu je čas.

Dôležitá je pre nás rýchlosť, kvalita a načasovanie.

Inovatívnym prístupom, vypĺňaním trhových medzier a neustálim zlepšovaním môžeme uspieť a napredovať v konkurenčnom prostredí.

Posilňovať pozíciu na trhu a budovať silné meno značky MPEA.

5. ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex spoločnosti MPEA je záväzný pre všetkých zamestnancov a spolupracovníkov dcérskych a pridružených spoločností.

Predstavuje prepojenie medzi cieľmi, poslaním a víziou spoločnosti.

Hlásime sa k spoločenskej a sociálnej zodpovednosti, zdieľame osudy a problémy, ktoré trápia našu spoločnosť a snažíme sa aktívne prispieť k vytvoreniu lepšej budúcnosti.

Hľadáme

MPEA neustále rozširuje svoje portfólio a vyhľadáva nové investičné príležitosti. Pomáhame rozvíjať agilné investičné projekty s rôznou kapitálovou náročnosťou, ktoré disponujú potrebným know – how a poznajú svoju konkurenčnú výhodu.

Sme otvorení participácií na inovatívnych startup-och a spoločnostiach v rannej fáze vývoja, kde do projektov vkladáme naše skúsenosti, know-how a zabezpečujeme kapitálovú štruktúru.

 • Start-up projekty a spoločnosti v rannej fáze vývoja.
 • Inovatívne IT projekty.
 • Vedecké výskumy nových technológií.
 • Reštrukturalizácie a revitalizácie.
 • Nákup a predaj spoločností.
 • Fúzie a akvizície.
 • Private Equity a Real Estate projekty.

Kontakt"Opportunities for business"

Vyplňte nižšie uvedený formulár

SK

Adresa:

MPEA, a.s.
Hviezdoslavovo námestie 15
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:

+421 2 2079 2385 (mpea, a.s.)

E-mail:

info@mpea.sk

 

CZ

Adresa:

MPEA GROUP SE
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mail:

info@mpeagroup.com